Om Nor IT

Nor IT består av erfarne seniorkonsulenter med lang bransjeerfaring, bred IT-kompetanse og god forretningsforståelse. Vi bistår små og store virksomheter med rådgiving, anskaffelse, drift og forvaltning av virksomhetskritiske IT-løsninger. Vår viktigste oppgave er å tilrettelegge infrastrukturen slik at selskapet kan fokusere på sin kjernevirksomhet, men også å bidra til mer effektive arbeidsprosesser. Vår filosofi er å gjøre IT enkelt, og at denne enkelheten skal bidra til økt verdiskapning i din virksomhet. Vi er leverandøruavhengige, og vi legger vår ære i å gi deg og dine ansatte en god og mest mulig friksjonsfri arbeidshverdag. Vi ønsker oss høye forventinger!

Nor IT ble startet av Halvor Molden og Olav Gulbrandsen, som begge har mange års erfaring fra IT-bransjen, og et brennende engasjement for å finne og tilrettelegge gode, skreddersydde IT-løsninger. Vår samlede erfaring inkluderer IT-drift og -forvaltning, integrasjon mellom systemer, utvikling av systemer og ikke minst installasjon, rådgiving og tilrettelegging. De ansatte har tidligere jobbet blant annet for Forsvaret, prosessindustrien, sykehus, kommunal- og statlig forvaltning i tillegg til en lang rekke små og mellomstore virksomheter innen et bredt spekter av bransjer og fagområder. Vi oppleves som fremoverlente og innovative, og er opptatt av å ta i bruk ny teknologi når denne er tilgjengelig og godt utprøvd. Vi var eksempelvis blant de første som tok i bruk Microsofts nye datasentre i Norge.

Hvorfor Nor IT

Vår viktigste oppgave er å sikre deg og dine ansatte en god og problemfri arbeidshverdag, basert på riktige IT-løsninger. Ved hjelp av markedets mest moderne løsninger kan vi sørge for konstandseffektiv drift, og samtidig være proaktiv overfor deg og din IT-infrastruktur. Hos oss vil du aldri bare være en kundekonto, og du vil oppleve at vi ser på kundeforholdet som et partnerskap. Vi er avhengige av at du lykkes for at vi skal lykkes. Derfor har vi heller ikke et sentralisert kundesenter. Våre seniorkonsulenter jobber direkte og tett med kundene, slik at vi sikrer nødvendig kunnskap og forståelse for din bedrift, dine behov og dine systemer.

Hos oss vil det alltid være 2 erfarne konsulenter som har god kunnskap om virksomheten din og dine systemer. Du slipper stadig nye kontakter fra et driftssenter. Vår størrelse og det faktum at vi er egeneiet gjør at vi slipper å forholde oss til konsernføringer eller søsterselskaper som hindrer oss å velge de til enhver tid beste løsningene for deg. Vi binder deg heller ikke til lange avtaler, eller ugunstige avbruddsvilkår. Vi vil at du skal jobbe med oss fordi du opplever verdien det gir, ikke fordi en avtale dikterer deg til å gjøre det. Vi er trygge på at den lange erfaringen som har ledet frem til leveransemodellen vår vil resultere i en bedre, mer effektiv og mer lønnsom IT-hverdag for deg og dine ansatte.